Ruriktochkase's Blog

Just another WordPress.com weblog

Archive for Апрель 2010

Михалков. «Утомлённые солнцем 2». Швеция. Реакция.

with one comment

 
Михалков. «Утомлённые солнцем 2».
«Разорванные куски сиквэла, беспорядочно разбросанны по заключительной части фильма«.
«Абсолютно ничего нового«. «Не лутшая копия голивуда«.
Михалков в скандинавии это имя, особенно в Швеции. Во многом, для скандинавов, Михалков и есть русское кино 90-тых.
«Утомлённые солнцем» (1), был единственный российский фильм который прорвался к массовому зрителю. source: http://blog.imhonet.ru/author/lechimsja/post/1686632/Фильм в прокате провёл больше полугода. Михалков со Стогольмскими цинеастами  на «ты». (при всём уважении к этим режисёрам) Весьма сложно представить обсуждения новых работ Рязанова или Шахназарова в выпуске новостей, в прайм тайм.
Стогольмские кинокритики поставили Михалкова на пьедистал. Сегодня можно было наблюдать, за тем как эти же критики, соревновались в збрасывании его. Возможно этоT фильм, показывать в Швеции вообще не будут. source in LJ http://ruriktochkase.livejournal.com/2150.html (учитывая повышенное внимание к русской литературе, удачный российский фильм, это как раз именно то чего не хватало для разширения «русской весны»)

А вы фильм смотрели? Он вам понравился?
Если фильм не покажут в Скандинавии, это будет потерей? (для Скандинавских любителей кино)

Ökat intresse för rysk litteratur i Stockholm. SWE version.

leave a comment »

Idag (8 / 4) publicerades en ny bok om Brodsky ”Språket är gud «, av den berömda svenska författaren Bengt Jangfeldt.
Det bör noteras att Bengt Jangfeldt har fått August priset «, det mest prestigefyllda svenska inrikes priset i litteratur. Utöver litteraturkritiker, är Jangfeldts verk erkända även inom vetenskapliga kretsar. (originalet i LJ http://ruriktochkase.livejournal.com/418.html) Därför blev nyheten om publiceringen av Jangfeldts nya bok om Brodsky, en omedelbar sensation i den kulturella Sverige.
Bokens berättelse baseras på Jangfeldts vänskap med Brodsky. Naturligtvis ger detta författaren en unik möjlighet att belysa både välkända, biografiska fakta i Joseph Brodskys liv i ett nytt ljus, och även dela med läsaren nya detaljer av människan och tänkaren Joseph Brodsky inre värld
Bengt Yangfeldt har gett oss en exklusiv intervju angående den nyutkomna boken, som ni kan läsa nedan:

LP: Enligt er åsikt, vad ger Brodsky särskilt aktualitet och relevans idag?
BJ: Bevis på Brodskys storhet är det faktum att han står i offentlighetens ljus, trots att han inte är verksam idag.Inom den svenska litterära sfären så har de förts en intensiv debatt under den senaste tiden i ämnet. Det har gets ut artiklarna där det har förts fram åsikter att det är dags att äntligen börja ta på allvar dessa moderna poeter, som Joseph Brodsky. källa http://blog.imhonet.ru/author/lechimsja/post/1666800/ Jag anser att detta fenomen kan beskrivas som «sovande klassiker». Poeten dör, intresset svalnar, men till de äkta poeterna återkommer intresset så småningom igen.

LP: Anser ni att det är möjligt att dra vissa paralleller mellan Brodskys identitetssökande, och det sökande efter identitet som många rysktalande befinner sig i idag?

BJ: Hans identitet var utanför religion, utanför nationalitet och etnicitet. Hans identitet var språket. Han dyrkade språket. Efter att ha förlorat sitt hemland, började han att tillbe språket ännu mer. Fråga dig själv: är du ärlig? Agerar du rätt och rättvisst mot medmänniskor? Dessa var de viktigaste frågorna för hans identitet. Hans identitet var den ryska kulturen.
LP: Bengt Jangfeldt, tycker inte ni att Brodskys syn på religionen kan anses vara ett inlägg i den nuvarande debatten om religionens roll i det moderna samhället och litteraturen?

BJ: Han blev tillfrågad huruvida han är troende, han sa: «Ibland ja, ibland nej.» Han hade en känsla av vördnad och bävan inför det okända. Han ville inte definiera den känslan.

LP: Kan det enligt er mening, Bengt Yangfeld, uppstå skillnader i uppfattningen om boken bland de ryskspråkiga läsarna och de svenska? och i så fall vilka är de?

BJ: Det är en mycket intressant fråga. Jag förbereder just nu den ryska utgåvan, och en del kommer att publiceras i majnumret av ”Zvezda”. Inte allt som är intressant för svenskar, är intressant för ryssar. För den ryska utgåva, ska jag lägga till några bitar. Till exempel är många i Brodskys omgivning okända i väst. Och boken i sin helhet skall skrivas annorlunda för den ryska läsaren. När jag föreläste i Ryssland kom en av åhörarna fram till mig efteråt och sa: «De mest intressanta i ert tal för oss var den biten där ni talade om Sovjetunionen, ett land som är okänt för oss.»

Eftersom denna nyhet otvivelaktigt kommer orsaka stort interesse inom den ryskspråkiga diasporan i Sverige, har vi försökt att hitta personer i Sverige som har direkt anknytning till den ryska litteraturen.Katerina Ekström är ordförande i föreningen ”Sputnik”. Sputnik har öppnat ryskt bibliotek i Luleå:

LP: Tror ni att de positiva uttalandena i svensk media angående rysk litteratur, kommer att återspeglas i ökad besöksfrekvens på ert bibliotek?

KE: Ja, naturligtvis, dessa rapporter av positiv karaktär om den ryska litteraturen har en positiv effekt på besöksfrekvensen. Men sådana rapporter påverkar inte bara besöksfrekvensen positivt för biblioteket, utan också inställningen till rysktalande i sin helhet. Men graden av påverkan kommer till stor del bero på via vilka media bevakningen kommer att ske. De flesta här läser lokaltidningar och andra typer av lokal media.

LP: Katerina, anser ni att det är viktigt för oss ryskspråkiga i Sverige att dela med oss av våra kunskaper om rysk litteratur till våra arbetskamrater och vänner?

EK: Givetvis är det mycket viktigt, nyttigt och intressant att dela med oss till svenskar av våra kunskaper om rysk litteratur, eftersom många svenskars kunskap om rysk litteratur är högst begränsad.

LP: Anser ni att nyhetsrapporteringen och bevakningen av Brodsky i media kommer att påverka ungas intresse för modersmålslitteraturen positivt?

EK: All information som populariserar litteratur är viktigt, för tyvärr så är det väldigt få ungdomar som läser. De tillbringar mycket tid ute på Internet. Naturligtvis kan internet användas även till litteraturläsning, men tyvärr är det väldigt få som använder internet just på det sättet.

LP: Katerina anser ni att hemspråkseleverna skall informeras om att en modern rysk författare har erhållit Nobelpriset?

EK: Absolut. Men informationen bör också innehålla en del fakta om hans biografi och verk. Med tanke på att vår barnverksamhet omfattar barn i alla åldrar, så är min uppfattning att det är bäst att starta med informationen om Brodsky i nionde årskursen, eftersom de bäst överensstämmer med ungdomarnas genomsnittliga utveckling.
Leonid Pankratov(c)2010  first published in http://rurik.se/blog/index.html Stockholm, Sweden.

Written by ruriktochkase

Апрель 30, 2010 at 9:07 дп

У Шведској расте интересовање за руским писцима

with one comment

штокхолмски литерарни кругови се све више интересују за руску књижевност

Познато је да пораст интересовања у Штокхолмским литерарним круговима за књижевником неке земље повећава његову шансу да добије Нобелову награду. (source in this journal: http://ruriktochkase.livejournal.com/418.html )И обрнуто, књижевност оних земаља које већ имају Нобелове лауреате се увек пажљивије прате од стране шведских критичара. Тако се ствара једна позитивна спрега, где један успех рађа нови. Могуће је да смо управо сведоци једног таквог момента.

Наравно, са становишта културног естаблишмента, веома је важно ко је то заправо у жижи књижевних кругова неке државе. original source http://blog.imhonet.ru/author/lechimsja/post/1622246/ Популарност међу широким кругом читалаца не игра значајнију улогу, важно је да је рад тог писца или преводиоца признат од стране званичне критике. Гледано из овог угла, треба нагласити чињеницу, да је рад Бенгта Јангфелда (добитника награде ««, најпрестижније награде у Шведској), а који ових дана заокупља пажњу јавности – од великог значаја. Осим у круговима књижевне критике, Јангфелдов рад је веома признат и цењен и у научним круговима, па је објављивање његове књиге о Бродском, изазвало сензацију у шведској културној јавности. Тема ове књиге се базира на пишчевом пријатељству с Јосифом Бродским, што читаоцу даје јединствену прилику да познате чињенице о Бродском сагледа и из другог угла, као и да се упозна са детаљима унутрашњег света Јосифа Бродског, као човека и мислиоца.

Желео бих да са вама поделим интервју који сам урадио са Бенгтом Јангфелдом:

-ЛП: По Вашем мишљењу, шта је то што Бродском даје посебан значај данас?

-БЈ: Важност Јосифа Бродског се огледа у чињеници да његово дело, иако више није међу живим писцима, побуђује несмањено интересовање. А, такође се огледа и у појави књижевних чланака у шведским литерарним круговима, који придају велики значај делима песника као што је био Ј. Бродски. По мом мишљењу, тај феномен се може назвати ,, Успавани класици“. Писац умре, интересовање читалаца почиње да бледи, и на крају се њихова пажња поново окреће делима истинских књижевних великана.

-ЛП: Да ли сматрате да је могуће повући одређене паралеле између самосвести Бродског о његовом сопственом идентитету и потраге за идентитетом кроз које пролазе многи Руси?

— БЈ: Идентитет Бродског није био везан за његову националност, а постојао је невезано и од религије. Његов идентитет је био везан за његов језик. Бродски је обожавао свој језик, а поготово од када је изгнан из своје земље. Запитајте се, да ли сте искрени према себи? Како се постављате према другим људима? То је било од кључне важности за Јосифа Бродског, и његов идентитет је био нераскидиво везан за руску културу.


-ЛП: Господине Јанфелд, да ли сматрате да се религијски погледи Јосифа Бродског могу приметити и у дебатама о религији модерног друштва и књижевности?


-БЈ: Бродског су питали да ли је религиозан, а он је одговорио: ,,Понекад да, понекад не.“ Бродски је имао осећај дубоког поштовања према непознатом, и није желео да тај осећај ограничава.


-ЛП: Г. Јангфелд, по вашем мишљењу, да ли ће постојати разлике у доживљају ове књиге међу руским и шведским читаоцима? И, које би то разлике могле да буду?

-БЈ: Ово је веома интересантно питање. Управо припремам руску верзију чији ће део бити објављен у мајском издању магазина ,,Звезда“. Није све што је занимљиво Швеђанима, занимљиво и Русима, тако да ћу додати неке делове. На пример, многи људи из окружења Јосифа Бродског су непознати на Западу. А, књига ће, као целина, у руском издању бити написана потпуно другачије. Док сам држао предавања у Русији, рекли су ми:,, За нас су били најзанимљивији они делови Вашег предавања у којима сте говорили о СССР-у, земљи која је нама непозната.“
translated by: Jelena Catic
Leonid Pankratov(c)2010  first published in http://rurik.se/blog/index.html Stockholm, Sweden.

The increased interest in Russian literature in Sweden

leave a comment »

Today (April 4th) a new book about Brodsky «Language is god» was published, by the famous Swedish writer Bengt Yangfeldt.
It is generally accepted that the increase of interest in a writer of any country, by Stockholm literary circles, increases the chances of writers from that country to receive a Nobel Prize in the future. In turn, the literature of the countries that already have Nobel laureates, is always more closely monitored by critics from Stockholm. It creates a positive spiral, in which success breeds the new successes. It is possible that at the moment we are witnessing one of these turns of spiral.
Of course, for the perception of the establishment, it is very importantly, who is actually focusing the interest to the literature of a given country? source: http://blog.imhonet.ru/author/lechimsja/post/1615644/ This it is not the wide popularity that matters, but official recognition of that writers or critics work.
It should be noted that when viewed from this perspective, the fact that Bengt Yangfeldt was awarded «August priset», the most prestigious national prize in Sweden, his attempt to focus public attention acquires special importance. In addition to literary critics, Yangfeldts work is widely recognized in scientific circles. So the news about the release of the new book by Yangfeld about Brodsky, at once became a sensation in the cultural life of the whole of Sweden. (this is Eglish. vers. of interview, original in this journal here:
http://ruriktochkase.livejournal.com/418.html
 ) The narration in the Yangfelds book is based on his friendship with Brodsky. Of course this fact gives the author a unique opportunity to tell the reader well-known biographical facts of Brodskys life as a wirter in a new light, but also share with the reader details of the inner world of man, a thinker, Joseph Brodsky.
I would like to share with you an interview kindly provided to me by Bengt Yangfeldt:

LP: In your opinion, what does give Brodsky a special relevance today?
BJ: The evidence,of Brodskys relevance is the that fact that he is not an active writer today. In Swedish literary circles recently appeared articles that indicated that it was time to finally begin to take seriously these poets, such as Joseph Brodsky. In my opinion this phenomenon can be described as «sleeping Classics.» The writer dies, the interest fades, but the real but it returns to the ones that are real Writers.

LP: Do you think it possible to draw certain parallels between self-determination of identity by Brodsky, and the search for identity which many of the Russian-speakers are going through today?
BJ: His identity was non conforming with nationality, it existed regardless of religions. For him the language was the identity. He worshiped the language, having lost his homeland, he began to worship the language even more. Ask yourself, are you being honest with yourself? How are you acting towards other people? These were the key issues for its identity. His identity was Russian culture.
 LP: Bengt Yangfeld, dont you think that Brodskys views of religion may be perceived as part of a debate about the role of religion in modern society and literature?
BJ: He was asked «Are you a believer?», he said: «Sometimes yes, sometimes no.» He had a feeling of awe towards the unknown. He did not want to give this feeling of determination. 

 LP: Bengt Yangfeld, in your opinion, can there be a differences in the perception of your book between the Russian-speaking readers and the Swedish? And what are they?
BJ: This is a very interesting question. I am currently preparing the Russian edition, and part will be published in the May issue of «Zvezda» magazine. Not everything interesting for the Swedes, is interesting for Russian. For the Russian edition, I’ll add some pieces. For example, many people in the Brodskys circles are unknown in the west. And the book as a whole for the Russian edition should be written differently. Lecturing in Russia I was told: «the most interesting thing for us was the parts of your speech were you were talking about the USSR, the country that is unknown to us.»

Leonid Pankratov(c)2010  first published in http://rurik.se/blog/index.html Stockholm, Sweden.

Hello world!

with one comment

Повышенный интерес к русской литературе в Стокгольме, на родине Нобелевской премии.

Повышенный интерес к русской литературе в Стокгольме, на родине Нобелевской премии. Сегодня(8/4) вышла в свет новая книга друга Бродского, о Бродском — «Язык бог», известнейшего шведского писателя Бенгта Янгфельда. http://ruriktochkase.livejournal.com/418.html Общепризнан тот факт, что увеличение интереса к писателю той или иной страны, в Стокгольмских литературных кругах, увеличивает шанс писателей из этой страны на получение нобелевской премии в будущем. В свою очередь, литература стран уже имеющих  нобелевских лауреатов, всегда более внимательно отслеживается Стокгольмскими критиками. Создаётся позитивная спираль, в которой успех порождает новые успехи. Возможно что и на данный момент мы наблюдаем витки одной из таких спиралей.

Конечно же, для восприятия истеблишментом, крайне важно, кто собственно обращает интерес к литературе той или иной страны? Здесь роль играет, не столько широкая популярность, сколько официальное признание творчества того или иного литератора.

Хотелось бы отметить что при рассмотрении с данной точки зрения, тот факт что Бенгт Янгфельд награждём «Авруст присет», самой престижной внутри-шведской премией, приобретает особую важность. Помимо литературных критиков, творчество Янгфельда широко признано и в научных кругах. Поэтому новость о выходе в свет новой книги Янгфельда о Бродском, в ондночасье стала сенсацией в культурной жизни всей Швеции.

Повествование в книге Янгфельда основывается на его общении и дружбе с Бродским. Разумеется данный факт, даёт автору уникальную возможность расказать читателю как об общеизвестных, биографических фактах жизни писателя Бродского в новом свете, но так же и поделится с читателем деталями внутреннего мира человека, мыслителя Иосифа Бродского.

 спешу поделится с вами интервью любезно предоставленное нам Бенгтом Янгфельдом:

ЛП:, на ваш взгляд, что придаёт Бродскому особую остроту и актуальность сегодня?

BJ: Одно из подтверждений актуальности Бродского этот факт что он в наши дни не пишет.В Шведской литературной сфере в последнее время появляются статьи о том что пора наконец начинать принимать всерьёз настоящих поэтов, например Бродского. На мой взгляд данный феномен можно охарактеризовать как «спящие класики». Уходят из жизни, интерес затухает, но к настоящим поэтам интерес возвращается вновь.

ЛП: Kак вы считаете возможно ли провести определённые паралели между самоопределением айдентити Бродского, и того поиска айдентити в котором находайтся многие из русскоговорящих сегодня?

BJ: Его айдентити была вне национальностей, вне религий. Для него айдентити это был язык. Он обожествлял язык, потеряв родину, он стал обожествлять язык ещё больше. Спроси себя, честен ли ты? Правильно ли ты поступаешь по отношению к людям? Это были ключевые вопросы для его айдентити. Его айдентити — русская КУЛьТУРА.

 ЛП: Бенгт Янгфельд, не находите ли вы что взгляд Бродского на религию может быть воспринят как часть дебата о роле религии в современном обществе и литературе?

BJ: Его спрашивали вы верующий, он говорил:»иногда да, иногда нет». У него было чуство трепета перед неизвестным. Он не хотел давать определение этому чуству.

 ЛП: Бенгт Янгфельд, на ваш взгляд, могут ли возникнуть ли какие либо отличия в восприятии вашей книги между русскоговорящими читателями и шведскоговорящими? и в чём они заключаются?

BJ: Это очень интерессный вопрос. Я сейчас готовлю русское издание, и часть выйдет в майском номере Звезды. Не всё интерессное для шведов, интерессно для русских. Для русского издания я добавлю определённые куски. Например многие из среды Бродского не известны на западе. И книгу в целом для русских надо писать подругому. Читая лекции в России мне говорили: «самое интерессным для нас было то что вы говорили об СССР, стране о которой мы не знаем».

Так как данная новость несоменно вызовет интересс у рускоязычной диаспоры Шведции, мы конечно же постарались найти людей непосредственно связанных с русской литературой в Шведции.Катерина Екстрём, председатель организации спутник, отрывшой русскую библиотеку в Лулео:

LP:Катерина, на ваш взгляд появление сообщений в средствах массовой информации, затрагивающих русскую литературу, отразится позитивно на посещении вашей билиотеки?

KE:Да, конечно же, такие сообщения позитивного характера, о русской литературе, позитивно влияют на посещаемость.Но подобные сообщения влияют позитивно не только на посещаемость библиотеки, но и на отношение к русскоязычным в целом. Хотя конечно во многом степень влияния будет зависеть от того насколько это будет освещено в областной прессе, так как большинство читает именно её.

LP:Катерина, как вы считаете, важно ли нам, русскоязычным жителям Шведции, делится с нашими шведскими товарищами и коллегами нашими знаниями русской литературы?

EK:очень важно, полезно, и интересно, так как у многих шведов знания русской литературы весьма ограничены.

LP:На ваш взгляд, позитивно ли скажется на интерессе молодого поколения к родной литературе,повышенный интересс в шведции к Бродскому?

Любая информация популяризирующая литературу важна, так как к сожалению, молодёжь теперь очень мало читает. Они очень много времени проводят за интернетом. Конечно же, интернет можно использовать и для чтения литературы, но к сожалению именно для этого интернет они используют редко.

LP:Катерина, как вы считаете, стоит ли информировать учащихся «хемспрок»-у, о том что современный русский писатель лауреат Нобелевской премии?

EK:Несомненно. Но сведения так же должны в себя включать факты его биографии и творчества. Учитывая что наша деятельность охватывает детей самых разных возрастов, на мой взгляд начиная с 9-го класса, самый подходящий момент в развитии личности
pervoistochnik:
Leonid Pankratov

http://rurik.se/blog/index.html#home .

Written by ruriktochkase

Апрель 20, 2010 at 11:33 пп

Опубликовано в Uncategorized

Tagged with , , ,